การแก้ไขปัญหาการอ่าน เขียน คิดคำนวณ

    

This slideshow requires JavaScript.

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสระ

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554

 

จากผลการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป. 3  และ  ป. 6  ในปีการศึกษา 2553  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ต่ำกว่าระดับประเทศ  และเนื่องจากการเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ จนถึงอ่านคล่องเขียนคล่อง รวมทั้งทักษะการคิดคำนวณ นั้น เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้วิชาการอื่นๆ  ต่อไป โรงเรียนบ้านหนองสระ      จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน  และคิดคำนวณ  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองของผู้เรียนจนถึงระดับสูงสุดอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืนตลอดไป จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  และคณิตศาสตร์ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสระ.

 

กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่าน-เขียน คิดคำนวณ

 

เป้าหมาย       ช่วงชั้นที่ 1  ( ป. 1-3)   นักเรียนอ่านออกเขียนได้  คิดคำนวณได้

                    ช่วงชั้นที่ 2  ( ป. 4-6)   นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง  คิดคำนวณได้

                       พัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน  ดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1  ( ป. 2-3)   นักเรียนอ่านออกเขียนได้

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ และ CAI  

กำหนดฐานการเรียนรู้  3  ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1  สำหรับนักเรียนอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้

          ใช้สื่อการเรียนรู้เป็นแบบฝึกทักษะ ชุดที่ 1  จำนวน  5  เล่ม  และ CAI ของ กศน. 1  แผ่น  ดังนี้

(1)    แบบฝึกอ่านพยัญชนะ

(2)    แบบฝึกเขียนพยัญชนะ

(3)    แบบฝึกอ่านสระ

(4)    แบบฝึกเขียนสระ

(5)    แบบฝึกอ่านเขียนวรรณยุกต์

(6)    บทท่องคำคล้องจอง

(7)    บทอาขยาน

(8)    CAI ของ กศน.

ฐานที่ 2  สำหรับนักเรียนที่ผ่านฐานที่ 1 มาแล้ว

          ใช้สื่อการเรียนรู้เป็น แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 จำนวน 3 เล่ม, บทท่องคำคล้องจอง,  บทอาขยาน หนังสือหัดอ่านคุณหนูอ่านเอง 3 เล่ม, CAI ของ กศน. 1  แผ่น  และบัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล ถึง ป. 3 

ฐานที่ 3  สำหรับนักเรียนที่ผ่านฐานที่ 2 มาแล้ว

          ใช้สื่อการเรียนรู้เป็น แบบฝึกทักษะชุดที่ 3  จำนวน 3 เล่ม บทท่องคำคล้องจอง  บทอาขยาน, CAI ของ กศน. 1  แผ่น  และบัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล ถึง ป. 3 

ช่วงชั้นที่ 2  ( ป. 4-6)   นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 2 ชุดที่ 3  และ บัญชีคำพื้นฐาน ป. 4 ถึง ป. 6 

                                   พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ  สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 – 6

ใช้ ชุดฝึก/นวัตกรรม  ดังนี้

  1. กิจกรรมท่องสูตรคูณ ก่อนเข้าเรียนทุกเช้า
  2. เกม SUDOKU
  3. เกมหมากฮอส, หมากรุก, โดมิโน
  4. เกม 180 IQ
  5. แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป. 2 -6
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: